วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประเพณี กิ๋นสลากหลวง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวิหาร จังหวัดแพร่