สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การบูรณาการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 23 -24 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ของหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเด่น อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอสอง

รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/Zw6YFhXVmo4hp6Tu8